Categorie archieven: nieuws dorpsvereniging

Coöperatie: nieuws zonnepark Steendam

Sinds medio mei 2021 is het grootste deel van het zonnepark van de Coöperatie Steendam actief en daar is medio juni 2024 het laatste deel ( een 5e groep) eindelijk aan toegevoegd, dit na het overwinnen van technische en bureaucratische hindernissen.

De start heeft opstartproblemen gekend door o.a. tekort aan netwerk capaciteit bij Enexis. Dit is opgevangen door verlaging van het geleverde vermogen en daarnaast was er geen ruimte voor aansluiting van een 5e groep, waardoor niet de volledige capaciteit van het zonnepark kon worden benut. Toch is in 2022 het grootste deel van de begrote levering gerealiseerd en in 2023 zelfs volledig. Hierdoor kon voor de deelnemers (certificaathouders) de geplande teruggave van energiebelasting op grond van de Postcoderoos regeling worden gevorderd.

Ook voor 2024 is de verwachting dat de prognose van de productie-opbrengst zal worden gehaald en door de 5e groep zelfs zal worden overschreden.

Het energielandschap is zoals bekend mag worden verondersteld vanaf 2022 dramatisch gewijzigd door de oorlog in Oekraïne met voor ons ook gevolgen m.b.t. de energieprijzen en overheidsingrijpen bij de energiebelasting, waardoor de onderliggende berekening voor de certificaathouders met name over 2022 niet werd gehaald. Door de hogere opbrengsten van de geleverde energie is het gelukkig mogelijk gebleken om de certificaathouders te compenseren voor deze tekorten, waardoor deze tot en met 2023 wel het beoogde rendement hebben gerealiseerd.

Momenteel zijn alle certificaten afgenomen, maar het is nog steeds wel mogelijk voor dorpsgenoten en andere inwoners uit het postcoderoos gebied ( postcodes 9625 tot 9629, 9902, 9937 en 9939) om alsnog deel te nemen, omdat er certificaathouders zijn, die (een deel van) hun certificaten voor overname ter beschikking stellen, omdat hun situatie is gewijzigd ( bv door eigen zonnepanelen).

Voor vragen hierover,en alle andere vragen natuurlijk kan het contactadres zonneparksteendam@kpnmail.nl worden gebruikt en daarnaast zal bestuurslid Bert van der Laan de komende weken op donderdag vanaf 13.00 uur aanwezig zijn in ons dorpshuis in de Kaap.

 

Rest nog een reminder voor de certificaathouders: de vervaldatum voor de contributie over 2024 is 30 juni a.s.

Nieuws cluster activiteiten september 2023

Beste dorpsgenoten,

 
Een paar maanden geleden was het mogelijk om aan een rondleiding in de nieuwe Kaap Steendam deel te nemen. Deze rondleiding werd heel goed bezocht, het was een leuke avond. Kaap Steendam is nu verhuisd naar de nieuwe en prachtige locatie. Zoals wij allemaal kunnen zien wordt er nog hard gewerkt rondom Kaap Steendam en ons nieuwe dorpshuis op de 1e verdieping. Hopelijk kunnen wij binnenkort met z’n allen bezig met verven en inrichten van de prachtige dorpsruimte. Hierover komt er hopelijk binnenkort meer informatie.
Afgelopen jaren hebben wij eind september Burendag gevierd, dat is dit jaar anders. Wij gaan namelijk dit jaar om Burendag verzetten naar de opening van het nieuwe dorpshuis, wanneer dat is weten wij nog niet.
Tot dat het dorpshuis af is maken wij gebruik van Kaap Steendam om de handwerkclub door te laten gaan. Dit is op de 2e en de 4e woensdag avond van de maand. Ben je nieuwsgierig, wil je graag leren breien, haken of iets ander of heb je gewoon zin in een kopje koffie dan ben je van harte welkom. Wij beginnen om 19.30 en sluiten af rond 21.30.

 
Woensdag 27 september is de eerst volgende Handwerk avond.
Zaterdag 30 september is het eerste Steendammeruurtje bij de nieuwe Kaap Steendam.

 
Wil je graag deelnemen in de whatsapp groep meld je dan aan bij Mette van Tholen op nr 0650476153

Uitslag enquête

Een aantal maanden geleden hebben wij van de activiteitencommissie een enquête rondgedeeld.
Dit hebben wij gedaan om te onderzoeken of onze activiteiten aanbod overeenkomt met de wensen van jullie. Helaas hebben wij niet heel veel antwoorden terug gekregen, minder dan 20%. Wij zijn wel heel blij met de antwoorden die wij wel hebben ontvangen.
Wij hebben de antwoorden verwerkt en willen dit graag met jullie delen:
– Vindt u het belangrijk dat er activiteiten in Steendam worden georganiseerd?
13 antwoorden met JA en 1 met NEE

– Heeft u behoefte om deel te nemen aan activiteiten?
7 antwoorden JA
6 antwoorden SOMS
1 antwoord ZELDEN

– Hoe vaak per jaar zou u een activiteit willen, elke maand / kwartaal?
Hier zijn de antwoorden heel uiteenlopend. Een vindt 2 keer per jaar voldoende en anderen vinden 4 keer per jaar fijn.

– Bent u bereid om voor een activiteit een eigen bijdrage te geven? En wat is een redelijke bijdrage?
13 antwoorden dat zij bereid zijn om een bijdrage te geven. 1 vindt dat er voldoende geld is om de activiteiten gratis te maken. Bij de mensen die een eigen bijdrage willen betalen, vinden het wel belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om mee te kunnen doen.

– Vind u het ook leuk om zelf een keer iets te organiseren? Eventueel met hulp van ons?
3 zeggen JA (doe ik al)
      2 zeggen MISSCHIEN
      9 zeggen NEE (nu niet)

– Hoe kunnen wij het beste de activiteiten aankondigen? Nu gebeurt dat in de digitale nieuwsbrief. Wordt deze door u gelezen?
    11 lezen de digitale nieuwsbrief.
2 geven aan dat het eventueel aangevuld kan worden met een whatsapp groep.
    1 leest de nieuwsbrief niet.
    1 stelt voor om een infokast bij Kaap Steendam te maken en alle info daar ook in te zetten.

– Mist u nog activiteiten of heeft u andere ideeën? Wilt u een museum of borg bezoeken, wilt u een gezellige spelletjes avond, bingo, iets culinairs, karaoke, wijn of bier proeverij…..
Lezingen, uitje naar het zilverkamer in Appingedam, zeilwedstrijd, meer leuke avonden in de nieuwe dorpshuis, vlottenfeest, maandelijks of jaarlijks filmavonden, meditatie avonden.
Touwstrekwedstrijden, zandkastelen bouwen, Wilco van der Laan, markt op het strand…

– Vind u het belangrijk dat er 1x per maand een Steendammeruurtje in Kaap Steendam is? En wist u dat er een groepsapp voor is aangemaakt. Mocht u daar ook in willen, geef dit dan bij ons aan.
10 antwoorden JA
1 antwoord 1x per 2 maanden
2 antwoorden NEE, geen belang.

– Heeft u verder nog suggesties of tips, laat het aan ons weten.
Iets voor nieuwe bewoners
Mensen vragen om een dorpsgenoot mee te nemen die anders niet mee doet.
Activiteiten voor ouderen overdag organiseren.
Excursies naar: jachthaven, scouting, golfvereniging, bungalow park en andere verenigingen bedrijven rondom Schildmeer..
…en er waren complimenten voor de activiteitencommissie. Wij bedanken hartelijk hiervoor.

Centrumplannen

De inrichting van het centrum als ook de bouw van het nieuwe dorpshuis vordert gestaag. Kaap zelf is al gesetteld in het nieuwe gebouw. Rondom het dorpshuis zijn stratenmakers bezig. We zien elke dag hoe fraai het wordt. Tijd voor een update over hoe verder.

Omdat we met de punt “aan lager wal” zitten en we recentelijk hebben geconstateerd dat er erg veel grond wordt weggespoeld achter de damwandprofielen hebben we besloten om een betonstrook van 5 meter breedte storten. Dit om teleurstellingen in het eindresultaat, maar ook om de kosten van het telkens opnieuw aanvullen en bestraten, te voorkomen. Dus helaas kunnen we de mooie blauwe klinkers niet aanleggen.

Van Arcadis en Hunze en Aa hebben we 1200 euro gekregen voor de aanschaf van een bankje. Een cadeau omdat de dijkversterking gereed is gekomen en om de Steendammers te bedanken voor hun geduld en hun coulance tijdens de werkzaamheden. Dit is aan het bestuur van DVS overhandigd tijdens een gezellige bijeenkomst met alle direct betrokkenen.
In 2018 hebben we 390.000 euro subsidie gekregen voor de realisatie van ons dorpsplein. Dat bedrag was destijds toereikend (lees: niet echt ruim, maar toentertijd toereikend) om zowel de west- als de oostkant in te richten. (We hebben zelfs nog met een scheef oog naar het weiland naast het kabouterpad gekeken). Gezien het huidige materiaal- en arbeidskosten is het op dit moment alleen maar mogelijk om de westkant in te richten zoals we jullie gepresenteerd hebben op de ALV en via eerdere berichten. Met spijt in ons hart hebben we in het Bestuur moeten besluiten dat we de tering naar de nering moeten zetten en extra subsidie aan moeten vragen om ook de oostkant in te richten. We mikken in elk geval op de aanpak Damsterweg, waarbij wij hopen dat – het zou een logisch vervolg zijn – de shared space (Damsterweg voor de brug, zuidkant) doorgetrokken wordt naar de oostkant.

Voor de inrichting, bankjes en vooral heel veel groen, gaan we extra subsidie aanvragen. Binnenkort hopen we ook daar uitsluitsel over te krijgen. De foto hierboven is wat onduidelijk. Het werkelijke formaat is A0 en dat krijgen we helaas niet mooi op een foto om te laten zien. We hebben hierop de borders, de bankjes, de verlichting e.d. op ingetekend. De tekening is te bekijken bij Joke Dallinga.
foto RTV Midden Groningen
foto Greet Haan Ottens

Rondleiding Kaap

Woensdag 19 juli was er de mogelijkheid tot het bezichtigen van de Kaap in aanbouw. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, de opkomst was enorm. Dertig aanmeldingen leidden tot grof geschat een persoontje of vijftig, waaronder ook een aantal Tjuchsters en Damsters. We kwamen er al snel achter, dat met Henk Koop als projectleider weinig kan fout gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie en er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om de vloerverwarming van het hele pand te voorzien. Dit alles om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Zo kregen wij een goede indruk van het restaurant in wording met een industriële uitstraling. Aan de waterkant van het pand krijg je al een redelijke indruk van hoe het nieuwe dorpsplein er uit komt te zien. Helaas was het deel dat ons dorpshuis gaat worden nog niet te bezichtigen, dat houden we nog even te goed. Maar wanneer de trant van de benedenverdieping daar wordt voortgezet, hebben wij er alle vertrouwen in. Aan het voortreffelijke uitzicht zal het zeker niet liggen. Het pand is zodanig gepositioneerd, dat hier optimaal gebruik van wordt gemaakt.

Omgevingsvisie update

Gemeente Midden-Groningen werkt – net als de meeste andere gemeenten in Nederland – aan een Omgevingsvisie. Dit als (verplicht) element dat voortvloeit uit de nog recente Omgevingswet. Via informatie-bijeenkomsten en enquêtes hebben inwoners, bedrijven, organisaties de gebruikelijke mogelijkheden tot inspraak gehad (een traject van najaar 2022 tot begin 2023). Inmiddels ligt er een Voorstel tot Omgevingsvisie, die al door diverse gemeentelijke gelederen is gegaan. O.m. dorpsverenigingen hebben de gelegenheid gekregen om nog een zienswijze in te dienen. DVS heeft daar gebruik van gemaakt via het bestuur en de werkgroep Belangenbehartiging. Onze inbreng is integraal te vinden op de website https://drive.google.com/file/d/1mB8r0RyBdNrAQGFeJo63IoDaDPjF5mRf/view
De materie is niet direct voor iedereen interessant/uitdagend om kennis van te nemen. Het is een zogeheten ‘visie op hoofdlijnen’, dus er staan niet echt zaken in waarmee de gemeente ‘stand alone’ besluiten kan nemen. Men verplicht zich om bij voorgenomen specifieke uitrol van ontwikkelingen goed en tijdig ruggespraak te houden met (o.m.) de bewoners in het betreffende gebied.
De aankondiging van de komst van de nieuwe Omgevingsvisie zijn uiteraard eerder door de gemeente kenbaar gemaakt via het Gemeentenieuws (ook wekelijks te vinden in de Regiokrant). Mocht er gedetailleerde interesse zijn, de visie is te vinden via https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/RB107-1-Ontwerp-Omgevingsvisie-Midden-Groningen-6-juni-2023.pdf

De Barst en Kultuureiland

In eerder stadium is vanuit Steendam e.o. aan de initiators van het project de suggestie gedaan om hun uitdagende project De Barst niet aan de noordzijde van Steendam aan het Schildmeer te plaatsen, maar te zoeken naar een locatie in de buurt van het Kultuureiland Damsterplas (in wording). Bovendien waren er ernstige twijfels over de gedachte omvang van De Barst met een tribune voor 5.000 bezoekers per voorstelling.
De initiatiefnemers hebben recent contact gezocht met de ‘Kultuureilandbrigade’, met als idee/voorstel om aan de zuidzijde van de Damsterplas als serieuze ‘vestigingsoptie’ te gaan onderzoeken. Door Kultuureiland (KE) was al veel eerder positief gereageerd om samenwerking aan te gaan als De Barst ooit gestalte zou krijgen in de omgeving. Dat zou er nu dus van kunnen gaan komen ….. De Barsters mikken op een eerste (reeks van) voorstelling in de zomer van 2026. Dat in samenwerking met de Zummerbühne, het Toekomstproject dat in 2022 begonnen is (Hollands Hoop bij Overschild, dit jaar de voorstelling Ripperda in Maarhuizen) met een reeks van 5 jaarlijkse locatievoorstellingen. In 2026 staat de laatste voorstelling van die 5-reeks op de rol en wel aan de Damsterplas / De Barst.
‘Winstwaarschuwing’: dit zijn alleen nog maar plannen, maar wel serieuze 😉

Ontmanteling gaslocatie Geerlandsweg

NAM/Shell heeft de dorpsverenigingen van Tjuchem, Siddeburen en Steendam uitgenodigd voor een informatief overleg over de ‘toekomst’ van de gaslocatie Geerlandweg. Men is al enkele jaren bezig met voorbereidingen voor het hele winningsgebied. Per locatie kan het hele proces – van demonteren, schoonmaken, afvoeren, grond in ‘oude staat’ opleveren – een aantal jaren duren. Locatie Geerlandweg staat nu op de rol. Gedetailleerde informatie volgt binnenkort vanuit NAM/Shell. 
Er wordt nogal eens de vraag gesteld wordt of de locaties niet (met schoongemaakte installaties) gebruikt kan gaan worden voor nieuwe doeleinden (niet voor winning, maar bijv. voor waterstof, opslag duurzame energie …). Die optie is niet per se uitgesloten, maar er moeten dan een breed gedragen en (ook financieel) realiseerbaar plan in gesprek worden gebracht. Dat impliceert ook een positieve houding van de eigenaar en de gemeente. Voor de Geerlandweg zijn mogelijke opties (nog niet eens in de kinderschoenen):
•    ‘kunstzinnig opgetuigd’ aardbevingsmuseum/educatiecentrum duurzame energie, in relatie met De Barst (zie ook hierna). Dit zijn beide Toukomstprojecten
•    Betrekken bij het project Duurzaam Duurswold, een samenwerkingsverband van 6D dat in kaart brengt of er realistische mogelijkheden zijn om als regio onszelf te gaan voorzien van duurzame energie.

Plannen voor zonnepark Geerlandsweg

Ontwikkelaar Solarfields (inmiddels Novar geheten) heeft al sinds 2020/1 plannen voor een groot zonnepark van 19 hectare aan de Geerlandweg. Met de eigenaar zou daar overeenstemming over zijn. Het vorige College van B&W heeft – na oorspronkelijke aarzeling – aan het eind van haar zittingsperiode als nog principegoedkeuring gegeven aan dit project, onder voorwaarde van voldoende draagvlak bij de bewoners/omwonenden. De voorbije maanden is er door de gemeente gewerkt aan een herzien Zonneparkenbeleid. Hierin zijn ook nadere bepalingen opgenomen m.b.t. de locatie Geerlandweg. Hierover heeft in de Raad van 29 juni besluitvorming plaatsgevonden, die voor de Geerlandweg inhoudt dat de Raad het laatste woord wil hebben over de eventuele vergunningverlening. Het is dus nog geen gelopen koers. Alle stukken zijn te vinden op de site van Midden-Groningen: 
https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/Herziening-zonneparkenbeleid-2023
Voorwaarde van de gemeente is in ieder geval (nog steeds) dat Novar bewoners ‘mee moet krijgen’ om voor een vergunning in aanmerking te komen. Dat proberen zij uiteraard in direct contact met omwonenden, maar ook via de dorpsverenigingen (in ons geval het samenwerkingsverband van de 6 Schildmeerdorpen; 6D). Via Dorpsbelangen Siddeburen hebben we begrepen dat de bewoners van de Akkereindeweg de komst van het zonnepark niet zien zitten en dat ook kenbaar hebben gemaakt aan de ontwikkelaar. De Werkgroep Duurzaam Duurswold van 6D heeft in een door Novar belegd overleg te kennen gegeven dat het zonnepark niet in hun plannen past.
Novar zegt vol te willen houden, dus er komen vast nog meer ‘verleidingssessies’. Wordt vervolgd dus. 

Janny Wilkens: extra informatie ontmanteling gaslocaties

Opruimen voormalige productielocaties Siddeburen & Tjuchem
De locaties Siddeburen en Tjuchem zijn in 2020 en 2021 uit productie genomen. Begin september wordt een begin gemaakt met de volgende fase in het opruimproces. Het insluiten en opruimen van gasproductielocaties verloopt over het algemeen volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen. In dit artikel informeren wij u over het opruimen van de
voormalige productielocaties in het algemeen en het opruimen van de locaties Siddeburen en Tjuchem in het bijzonder. Het proces van sluiten tot en met het teruggeven aan de grondeigenaar neemt circa vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op de locaties plaats.

Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem dat wordt ingezet om Nederland van energie te voorzien. Er kan nu effectief geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.

Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zijn meestal nog alleen een grote asfaltplaat en de gasputten zichtbaar op de locatie.

Fase 3: Verwijderen van de putten
Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd kunnen de productieputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek gedaan om eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de beschikking (toestemming) wordt de verontreiniging samen met de resterende infrastructuur als terreinverharding, kabels, leidingen en het hekwerk opgeruimd. Vervolgens wordt het terrein in overleg met de eigenaar hersteld en overgedragen aan de grondeigenaar. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw.

Siddeburen & Tjuchem
Voor de locaties Siddeburen en Tjuchem zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het schoonmaken, ontmantelen, en afvoeren van de bovengrondse installatie gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het controleren en waar nodig herstellen van de bestrating en het gotensysteem op de locatie. Hierna start het
daadwerkelijke schoonmaken en slopen van de installatie. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de tweede fase op de locatie Siddeburen in de eerste helft van september 2023. Op basis van de huidige planning start fase 2 op de locatie Tjuchem in de eerste helft 2024. Naar verwachting wordt deze fase van het opruimproces in Siddeburen eind 2024 en in Tjuchem eind 2025 afgerond.

Wat merkt de omgeving
Gedurende het gehele opruimproces zijn er met enige regelmaat mensen aanwezig op de locatie. In alle fase van het proces is er, in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties sprake van een toename van de verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot eventuele verkeersmaatregelen. Dit wordt in overleg met de gemeente bepaald. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van verkeerslichten.

Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Tijdens het verwijderen van de putten (fase 3) wordt er in een 24/7 rooster gewerkt.

Vragen
Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-362 180 of per email via w.hermse@shell.com.
Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Voor eventuele tussentijdse updates kunt u de NAM omgevingsapp raadplegen. De app is gratis te downloaden. Verder vindt u op de NAMwebsite https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.html alle belangrijke informatie over het
opruimen van locaties.