Nieuwsbrief kadeverbetering Steendam-Tjuchem

Geachte betrokkene bij de kadeverbetering,

Hierbij ontvangt u onze vierde nieuwsbrief over de stand van zaken met betrekking tot het kadeverbeteringsproject Steendam Tjuchem.

Enkele dagen geleden is de nieuwsbrief al huis aan uit in Steendam en Tjuchem verspreid.

Met vriendelijke groet,
Henk Hazelhorst