Vacatures werkgroep kabouterpad

VACATURES WERKGROEP KABOUTERPAD

 Het Kabouterpad Steendam bestaat nu bijna 6 jaar. De kabouters zijn geliefd bij bezoekers uit de wijde omgeving en zorgen voor vele blije kindergezichten. De Facebookpagina heeft inmiddels ruim 1000 volgers en de Kabouterkrant vindt gretig aftrek. Voor het printen van de krant is er een sponsor. En sinds het begin van het bestaan van het Kabouterpad zorgt een werkgroep van dorpsgenoten voor inspectie, onderhoud, contacten met gemeente en Staatsbosbeheer en het maken van de krant.

In de loop van de tijd is de werkgroep echter steeds kleiner geworden. Er is een tijdje geleden één nieuw lid bij gekomen (          ), maar dit is helaas niet genoeg. Om te kunnen blijven voortbestaan en het leuk te houden voor de bestaande werkgroepleden, zijn we wederom op zoek naar versterking.

VACATURE 1:

Wij hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor het maaien van gras rondom de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of twee personen die er ca. 3 keer per jaar voor zouden willen zorgen dat het gras rondom de kabouters verwijderd wordt. We hebben hiervoor eigen gereedschap beschikbaar.

VACATURE 2:

We hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor inspectie van het pad en de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of meerdere personen die een 1- of 2-wekelijks inspectierondje langs het pad willen maken. Dit zou bijvoorbeeld heel goed ingevuld kunnen worden door wandelaars of hondenbezitters die toch al af en toe in het bos rondlopen, maar ook andere hulp is welkom.

Kom ons dus helpen a.u.b.!

Wil jij ons komen helpen? Heel erg fijn!

Aanmelden kan via mail, telefoon, whatsapp,

persoonlijk aanschieten of de tamtam:

mieke_wind@hotmail.com, 06-24686752 (Mieke),

bernicebot@hotmail.com of 06-44476246 (Bernice).               

Alvast hartelijk dank voor je reactie!                  

 

Vriendelijke groet,

 

Bernice Bot (schilder- en reparatiewerk, redactie Kabouterkrant)

André Smouter (grotere klussen, creatief houtwerk)

en Mieke Wind (coördinatie, redactie & productie Kabouterkrant, berichten FB-pagina)