Omgevingsvisie Midden-Groningen

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

U treft in de bijlagen van deze mail aan de definitieve ‘Omgevingsvisie Midden-Groningen’ en het raadsamendement ‘Donkerte als waarde’. De eerder meegestuurde nota van beantwoording is niet meegestuurd.

Het plan inzien

Mocht u behoefte hebben om een papieren versie van de vastgestelde Omgevingsvisie in te zien, dan kan dat vanaf 16 november 2023 tot en met 21 december 2023. Dit kan tijdens openingstijden in het Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

De Omgevingsvisie is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer: NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-va01.

Na 21 december 2023 zal de visie voor iedereen raadpleegbaar blijven via internet, maar niet meer in papieren vorm.

De Omgevingsvisie Midden-Groningen is in werking vanaf 16 november 2023. Tegen de vaststelling van de Omgevingsvisie kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie via 0598 – 37 37 37

Met vriendelijke groet,
Richard van Benthem
Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen