Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) neemt het kabinet 50 maatregelen (zie ook website van NCG). Deze 50 maatregelen zijn een uitwerking van de aanbevelingen die in het rapport staan. Een aantal van deze maatregelen heeft meer of minder effect op de manier waarop de versterking wordt uitgevoerd.

Een van de maatregelen die invloed heeft op de versterking is maatregel 28: woningen die nog versterkt moeten worden, worden aardgasvrij-gereed gemaakt.

a.   Uitwerking maatregel 28 voor Dorp in eigen Hand

PEAG-maatregel 28 is op 31 mei 2023 ingegaan, maar het uitwerken van deze maatregel is nog niet afgerond. Voor het programma Dorp in eigen Hand wordt voor de uitwerking van de verduurzamingsmaatregelen samengewerkt met Bosman Duurzaam Advies (BDA). BDA is reeds betrokken als duurzaamheidsadviseur binnen het programma DIEH en heeft voor veel woningen binnen het programma DIEH reeds een verduurzamingsrapport opgesteld.

Bij de uitwerking van het versterkingsadvies wordt door het projectteam (eigenaar, projectleider van VIIA, bewonersbegeleider van NCG en de aannemer) besproken of maatregel 28 van toepassing is. Voor de woningen waarbij maatregel 28 van toepassing is stelt BDA in opdracht van NCG een (nieuw) energie prestatie advies op. BDA maakt hiervoor een afspraak om de woning opnieuw op te nemen en de eventuele eigen wensen van eigenaren / bewoners te bespreken. Omdat alle woningen verschillend zijn wordt per woning door BDA een maatwerkadvies opgesteld.

Heeft u vragen over maatregel 28 ? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider en projectleider. Uw bewonersbegeleider en projectleider kunnen u hier meer over vertellen.

b.   Maatregel 28 – algemeen

Het kabinet beschrijft maatregel 28 als volgt:

‘Voor bewoners die nog wachten op een ingrijpende (zware of middelzware) versterking van de woning wil het kabinet isolatiemaatregelen laten toepassen gelijktijdig met de versterking van hun huis. Het budget voor de NCG wordt hiervoor opgehoogd. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de versterking niet vertraagd wordt, en dat deze huizen uiterlijk in 2028 zijn versterkt en verduurzaamd naar het niveau van aardgasvrij of aardgasvrij gereed. De NCG zal samen met bewoners tot een maatwerkoplossing komen, voor de huizen die nog versterkt moeten worden. Uiteraard is deze koppeling niet verplicht. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.’

Aardgasvrij-gereed betekent dat de woning goed genoeg wordt geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen maken. De woning wordt hiermee geïsoleerd tot de standaardwaarden voor woningisolatie (zie ook website van RVO). De woning wordt hierbij getoetst op de eis voor naoorlogse bouw. Het aardgasvrij-gereed maken van de woning betekent niet dat de woning hiermee ook moet voldoen aan de nieuwbouweisen voor isolatie zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

De standaardwaarden geven een advies voor de isolatiegraad van een woning. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd.

Op basis van maatregel 28 wordt de woning geïsoleerd tot de standaardwaarden zodat de woning goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen maken. Het betekent niet dat installaties worden aangebracht in de woning zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of inductiekookplaten. Over het algemeen bestaan de maatregelen die volgen uit maatregel 28 uit het isoleren van het dak en de gevel en indien nodig het aanbrengen van kierdichting en ventilatie.

c.    Wanneer is maatregel 28 van toepassing ?

Maatregel 28 is niet voor iedere versterking van toepassing. Isolerende maatregelen worden meegenomen bij de versterking van een woning als:

·        u uw pand gebruikt als woning;

·        uw woning nog niet versterkt is;

·        de geplande bouwtijd voor het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen vier maanden of langer is. De bouwtijd is exclusief de tijd die nodig is om koppelkansen uit te voeren;

·        u tijdens de bouwwerkzaamheden niet in uw woning kunt wonen;

·        het vaststellen van het uitvoeringsplan voor uw woning is gepland na 1 september 2023.

Op de website van NCG wordt maatregel 28 verder toegelicht: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/isolerende-maatregelen-en-versterking.