Werkgroep NEE tegen windmolens in het Duurswold

Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van de berichtgeving dat er 25 windmolens in het Duurswold geplaatst zouden worden in de driehoek Siddeburen-Hellum-Noordbroek.

Inmiddels is deze werkgroep een aantal keren bij een gekomen en zijn er flinke stappen gezet in een aanloop naar een dialoog met provincie/gemeente/landeigenaren etc. Maar ook in het nemen van een collectief standpunt. Het NEE tegen windmolens in ons prachtige gebied.

Onder de tekst vind je de link naar de bijlagen die we regelmatig met elkaar delen. Hier vind je ook onze verslagen en achtergrondinformatie.

Meer informatie

Steendam in de Algemene Politieke Beschouwingen september 2021

Genoemde heren waren in augustus bij ons op bezoek. Toch leuk dat we genoemd worden in de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag.

Uit bijdrage Volt / Laurens Dassen

“De samenleving is al verder

De politiek kan een voorbeeld nemen aan de samenleving, die bij het oplossen van de grote uitdagingen laat zien al veel verder te zijn, voorzitter. Terwijl Den Haag wacht met het maken van plannen, gaan Nederlanders aan de slag. Zoals in Steendam, een dorp in Groningen, met 200 inwoners. De  leefbaarheidsenquête gaf enkele jaren geleden duidelijk de prioriteit van bewoners aan: snel internet! En dus lag er een jaar later glasvezel in het hele dorp. Zelf, door de bewoners, georganiseerd en aangelegd.

Met dat succes op zak, pakken de inwoners door met een plan om Steendam van het gas af te halen. Binnen een paar jaar willen ze zelf duurzame energie opwekken, geheel CO2-neutraal.” 

 

Uit reactie Rutte: 

“Het tweede punt, richting de heer Dassen, is wat lichtvoetiger. Gisteren noemde hij het voorbeeld van Steendam in Groningen, waar hij was geweest. Hij vertelde mij dat hij werd geconfronteerd met een presentatie waar bovenaan stond: voor Mark Rutte. Sorry, dat heb ik niet bedacht. Maar het verhaal over Steendam is fantastisch. Het laat namelijk zien dat een kleine gemeenschap van, ik dacht, 200 huizen … Ik ga niet herhalen wat de heer Dassen daar gisteren over zei, maar het laat de enorme veerkracht in ons land zien en het vermogen van Nederlanders om zichzelf te organiseren. Dat loopt dwars door de drie klassieke politieke stromingen heen. Het sluit heel erg aan bij de coöperatiegedachte, die hier vorig jaar eloquent en met allure is neergelegd door de heer Heerma. Maar het sluit ook aan bij de overtuiging in liberale kring dat mensen uiteindelijk verantwoordelijkheid willen nemen voor grote delen van hun eigen bestaan. Tot slot sluit het ook heel erg aan bij de sociaaldemocratie, omdat solidariteit in de gemeenschap heel sterk besloten ligt, het gevoel dat je mensen meeneemt en niet in de steek laat. Ik vond dat een prachtig voorbeeld.”

 

Groninger Dorpen Algemene Ledenvergadering op 20 oktober 2021

Beste GBB-leden,

De nieuwe corona-maatregelen laten het toe om na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. De GBB maakt van deze gelegenheid graag gebruik, en organiseert op woensdag 20 oktober om 20:00, in Hotel Spoorzicht in Loppersum een algemene ledenvergadering. Alle GBB-leden zijn bij deze van harte uitgenodigd!

Let op!
Aanmelding is verplicht. Laat het ons even weten als je van plan bent om te komen door een mailtje naar nieuws@groninger-bodem-beweging.nl te sturen vóór 18 oktober.

Wil je de vergadering online bijwonen? Ook dat is mogelijk. Laat het ons dan ook even weten via nieuws@groninger-bodem-beweging.nl.

Afscheid Jelle van der Knoop
Het is je in de afgelopen dagen waarschijnlijk niet ontgaan; onze voorzitter en initiatiefnemer van de GBB, Jelle van der Knoop, legt na twaalf jaar zijn functie neer. Na de algemene ledenvergadering is er gelegenheid om afscheid van Jelle te nemen.

Onderaan in deze mail vind je een korte toelichting van Jelle over zijn aftreden.

GBB Agenda ALV 20 oktober 2021

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op 20 oktober 2021, om 20.00 uur, in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11, 9919 AE, Loppersum.

Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV, 6 oktober 2020
5. Jaarverslag 2020
6. Jaarrekening 2020, inclusief verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuur
     Verkiesbaar is Yvonne Morselt
Aftredend en herkiesbaar is Coert Fossen
Aftredend en niet herkiesbaar is Jelle van der Knoop

9. Rondvraag
10. Sluiting

Klik hier voor de notulen van de (online) ALV op 6 oktober 2020,
Klik hier voor het jaarverslag 2020.

Om 21:00 sluiten we de ALV feestelijk af met een optreden van Erwin de Vries! Vanaf dan is er ook gelegenheid om onder het genot van een drankje afscheid van Jelle te nemen en om bij te praten ‘na’ het corona-tijdperk.

Let op!
In verband met de coronaregels in de horeca is de QR-code op telefoon of op papier vereist.

 

Na 12 jaar afscheid als voorzitter GBB

Op 20 oktober jl. neem ik afscheid als voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. Na 12 jaar bestuur – als vrijwilliger en vaak fulltime – zet ik er een punt achter. Na zoveel jaar is nu het moment voor mij gekomen om andere keuzes te maken.

Maar het is een moeilijk besluit: er is nog zoveel te doen! Stond in het verleden de collectieve strijd tegen de gaswinning en de positie van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd, binnen de kaders van de nieuwe regelgeving. Daarom blijft de GBB opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van gedupeerden en zal zij de uitwerking en toepassing van de regels bewaken en indien nodig doen aanpassen. Daarom gaat de GBB door en gooien we niet de handdoek in de ring. Er moet een partij blijven die namens de gedupeerden tegen bestuurders, uitvoeringsinstanties, Kamerleden en ministers zegt waar het op staat.

De formule van de GBB is succesvol gebleken: een vereniging van burgers die zich samen scharen achter collectieve doelen, met een kwalitatief goed bestuur met mandaat. Er is veel bereikt: stopzetting van de gaswinning, de NAM er tussenuit, de schade en versterking onder regie van de overheid. Maar er gaat ook nog veel mis: de bewoner staat nog steeds niet centraal, de versterkingsoperatie gaat nog steeds te traag en de schadeafhandeling richt zich meer op de grenzen van de aansprakelijkheid van de NAM dan op het ontzorgen van bewoners met schade.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich net als ik heeft ingezet voor de belangen van gedupeerden en waarmee ik in de 12 jaar heb samengewerkt. Wij delen de successen en de tegenvallers, de hoop en de frustraties.

De strijd gaat door!

Jelle van der Knoop

 

 

Contact GBB

www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl

GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van 19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

Copyright © Groninger Bodem Beweging, All rights reserved.
Uitschrijven? Klik hier

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Uitnodiging mobiliteit op 25 november 2012

Meer informatie vind je hier

Uitnodiging
De provincie Groningen werkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Je bent hierbij het afgelopen jaar betrokken geweest, via een online meeting, door het invullen van een enquête of middels een persoonlijk gesprek.

Het draaide om de vraag: Hoe bewegen we in Stad en Ommeland?
Het eerste concept Programma Mobiliteit is klaar. We nodigen je van harte uit om van deze visie kennis te
nemen en erover te praten tijdens een inspirerende en interactieve middag op een bijzondere locatie. We
hebben deze bijeenkomst de naam M100 gegeven; waarbij de M staat voor Mobiliteit. Waarom 100? Omdat
we hopen dat we 100 van jullie mogen begroeten!
Hoe denk jij erover en wat kan jouw rol zijn?
Tijdens de M100 gaan we graag met jou aan diverse tafels in gesprek over het concept Programma: hoe kijk
je naar de opgaven die er in staan? Wat vind je van de oplossingsrichtingen die de provincie kiest? Waar zitten
aanknopingspunten om samen verder te werken?
Reserveer alvast in je agenda!
De M100 vindt plaats op donderdag 25 november 2021 van 13.00 – 17.00 uur. De locatie wordt nog bekend
gemaakt.
Ben je erbij?
We horen graag of je aanwezig bent bij de allereerste M100. Je kunt je aanmelden via www.gaaningroningen.nl/meedenken. Je ontvangt in de loop van november het programma en meer informatie. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.
Vriendelijke groeten,
Fleur Gräper-van Koolwijk
Gedeputeerde provincie Groningen
HOE bewegen WE IN
STAD EN OMMELAND?
Uitnodiging
Donderdag 25 november 13.00 – 17.00 uur

Uitnodiging Groninger Dorpen op 28 oktober 2021 (opgeven tot 15.10.21)

Moi!

Groninger Dorpen organiseert op donderdag 28 oktober ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’. Je bent van harte uitgenodigd om deze dag met ons mee te beleven, fysiek of online.

De ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ vindt plaats in de KunstKerk te Warffum. Onder de vrolijke leiding van Arno van der Heyden reizen we via filmbeelden naar dorpen op het platteland van Groningen, is er een interactieve tafelsessie en lanceren we ADA, de ‘Actieve Dorpen Aanpak’.

De uitnodigingsbrief vind je in de bijlage. In deze brief vind je alle informatie, ook over het aanmelden. Persoonlijk aanmelden is belangrijk.

Bekijk hier een vrolijk filmpje van Arno van der Heyden, om alvast in de stemming te komen.

Hopelijk tot 28 oktober op de GRONINGER DORPENDAG COMPACT!

Namens bestuur & team Groninger Dorpen

Met vriendelijke groet,

Bestuur & team Groninger Dorpen

www.groningerdorpen.nl

Meer informatie vind je hier

Gebiedsvisie afrondende enquete (sluitingsdatum 17 oktober 2021)

Beste mensen,

De afgelopen periode zijn er meerdere gelegenheden geboden om kennis te nemen van de concept-gebiedsvisie en om erop te reageren.

Niet iedereen heeft van die gelegenheden gebruik gemaakt c.q. kunnen maken. We willen daarom eenieder nog de gelegenheid bieden zijn/haar mening te geven d.m.v. het invullen van de bijgaande enquête. We hopen dat velen daarvan gebruik zullen maken (ook als je dat al eerder op andere wijze mocht hebben gedaan).

Gelegenheid tot insturen/inleveren is er tot 17 oktober a.s., zoals ook vermeld in de bijlage.

Met groet, namens bestuur DVS

Fred Mahler

Je vindt de afrondende enquete hier