Omgevingsvisie

Aan iedereen die heeft meegedaan met de gespreksavonden, expert-bijeenkomsten, terugkoppelavond en/of de vragenlijst voor de Omgevingsvisie van Midden-Groningen,

De afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om de Omgevingsvisie te schrijven. Met hierin wat jullie ons hebben meegegeven. Vanaf donderdag 8 juni gaat de Ontwerp Omgevingsvisie t/m woensdag 19 juli (zes weken) de inspraak in. Dat betekent dat iedereen die dat wil nog iets over dit ontwerp kan/mag zeggen door een zienswijze op te sturen.

 

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  • Het geeft de stip op de horizon over hoe wij omgaan met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  • Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen of in de toekomst het Omgevingsplan. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om nog wat van de Omgevingsvisie te vinden. Het is daarom ook zeker mogelijk om deze mail met in de bijlage de Ontwerp Omgevingsvisie te delen met anderen, graag zelfs! Ook zal het helpen een bericht op social media te zetten of op de site van de dorps- of wijkvereniging. De visie is vanaf donderdag 8 juni te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01. En vanaf dan ligt er een uitgeprinte versie klaar in het gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

U kunt opmerkingen of aanvullingen op de Ontwerp Omgevingsvisie aan de gemeente opsturen met een zienswijze. Dit doet u door bij voorkeur een mail te sturen naar de gemeente, waarin u meldt dat u een zienswijze wilt geven op de Ontwerp Omgevingsvisie. Daarna geeft u aan wat u erover wilt zeggen. Dit kan vanaf donderdag 8 juni t/m woensdag 19 juli. U kunt ook een brief sturen naar het gemeentehuis. Vergeet niet uw naam en adres hierbij te zetten als u de reactie opgestuurd wilt krijgen.

Na de inspraakronde schrijft het college een reactienota op de binnengekomen zienswijzen. Waar nodig wordt de Omgevingsvisie dan aangepast. In november 2023 besluit de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie. U krijgt dan ook de reactienota met per zienswijze een reactie opgestuurd.

 

Stuur de mail naar: omgevingsvisie@midden-groningen.nl

Met in het onderwerp: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

Of stuur uw brief naar: Gemeente Midden-Groningen

Postbus 75, 9600 AB, Hoogezand

Schrijf erbij: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Richard van Benthem

Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen