De InnovatieWerkplaats (IWP) Groeningen: Kansen voor onze regio !

Wellicht is het sommigen inmiddels wel bekend, maar in Kunst en Cultuurhuis De Ent in Hellum is sinds eind 2021 ook de IWP-Groeningen neergestreken. Het IWP is een initiatief van de Hanzehogeschool om het beroepsonderwijs op een vruchtbare en praktische manier te verbinden met de uitdagingen die er in het gebied van vestiging spelen. Studenten kunnen zich – onder begeleiding van docenten – werpen op (onderzoeks-)vragen die vanuit het gebied worden aangereikt. Dat kan door bijv. ondernemers(verenigingen), sportverenigingen en ook dorpsbelangenverenigingen. Studenten aan docenten van andere beroepsonderwijsinstellingen kunnen via de IWP worden betrokken, zoals Terra, Noorderpoort en Alfa.

De inzet is om de IWP voor een langjarig verblijf – 10 jaar of langer – in het gebied te hebben/houden. Daarvoor zijn goede afspraken en goede samenwerking met de gemeente nodig, daarvoor worden nu sluitende afspraken gemaakt.

Als (gezamenlijke) dorpsbelangenverenigingen van de 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem, Siddeburen, Steendam) werken we al goed samen met de IWP en die samenwerking zal wat ons betreft nog veel intensiever worden. Inmiddels zijn zo’n 10 studentengroepjes aan de slag met een diversiteit aan onderwerpen, o.m. energietransitie en verduurzaming, recreatie en toerisme, winkels en andere voorzieningen, creatieve bouwsels op het Kultuureiland en het Toukomstproject De Barst.

Op zaterdag 29 oktober zijn 20 gemeenteraadsleden en 2 wethouders op bezoek geweest om geïnformeerd te worden over ‘wat er leeft’ in ons gebied. Met een busrondreis langs de 6 dorpen, incl. een boottocht over het Schildmeer van Steendam naar de (destijds afgesloten, in onderhoud zijnde) Groevebrug zijn de ‘reizigers ondergedompeld’ in ons mooie gebied. Een gebied dat nog meer bevruchtende aandacht vraagt met het oog op blijvende leefbaarheid in de toekomst, ook voor jongeren!

Jullie zullen vanaf nu vaker – via de eigen dorpsvereniging of het gezamenlijke 6D-initiatief – horen over de ontwikkelingen.

Binnenkort volgt in ieder geval informatie over het project ‘NPG project dorps en wijkplannen’ van onze gemeente Midden-Groningen. Met de 6 dorpen is afgesproken om hier met het eigen dorp over aan de slag te gaan, maar wel op een zodanige manier dat de uitkomsten ook met elkaar kunnen worden verbonden. Dit om te komen tot een gebiedsvisie. Van de gemeente hebben we recent het bericht ontvangen dat we begin 2023 hiermee kunnen beginnen en er ook middelen ter beschikking worden gesteld. Wordt vervolgd dus. En we rekenen alvast op jullie medewerking.