Omgevingsvisie update

Gemeente Midden-Groningen werkt – net als de meeste andere gemeenten in Nederland – aan een Omgevingsvisie. Dit als (verplicht) element dat voortvloeit uit de nog recente Omgevingswet. Via informatie-bijeenkomsten en enquêtes hebben inwoners, bedrijven, organisaties de gebruikelijke mogelijkheden tot inspraak gehad (een traject van najaar 2022 tot begin 2023). Inmiddels ligt er een Voorstel tot Omgevingsvisie, die al door diverse gemeentelijke gelederen is gegaan. O.m. dorpsverenigingen hebben de gelegenheid gekregen om nog een zienswijze in te dienen. DVS heeft daar gebruik van gemaakt via het bestuur en de werkgroep Belangenbehartiging. Onze inbreng is integraal te vinden op de website https://drive.google.com/file/d/1mB8r0RyBdNrAQGFeJo63IoDaDPjF5mRf/view
De materie is niet direct voor iedereen interessant/uitdagend om kennis van te nemen. Het is een zogeheten ‘visie op hoofdlijnen’, dus er staan niet echt zaken in waarmee de gemeente ‘stand alone’ besluiten kan nemen. Men verplicht zich om bij voorgenomen specifieke uitrol van ontwikkelingen goed en tijdig ruggespraak te houden met (o.m.) de bewoners in het betreffende gebied.
De aankondiging van de komst van de nieuwe Omgevingsvisie zijn uiteraard eerder door de gemeente kenbaar gemaakt via het Gemeentenieuws (ook wekelijks te vinden in de Regiokrant). Mocht er gedetailleerde interesse zijn, de visie is te vinden via https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/RB107-1-Ontwerp-Omgevingsvisie-Midden-Groningen-6-juni-2023.pdf