De Barst en Kultuureiland

In eerder stadium is vanuit Steendam e.o. aan de initiators van het project de suggestie gedaan om hun uitdagende project De Barst niet aan de noordzijde van Steendam aan het Schildmeer te plaatsen, maar te zoeken naar een locatie in de buurt van het Kultuureiland Damsterplas (in wording). Bovendien waren er ernstige twijfels over de gedachte omvang van De Barst met een tribune voor 5.000 bezoekers per voorstelling.
De initiatiefnemers hebben recent contact gezocht met de ‘Kultuureilandbrigade’, met als idee/voorstel om aan de zuidzijde van de Damsterplas als serieuze ‘vestigingsoptie’ te gaan onderzoeken. Door Kultuureiland (KE) was al veel eerder positief gereageerd om samenwerking aan te gaan als De Barst ooit gestalte zou krijgen in de omgeving. Dat zou er nu dus van kunnen gaan komen ….. De Barsters mikken op een eerste (reeks van) voorstelling in de zomer van 2026. Dat in samenwerking met de Zummerbühne, het Toekomstproject dat in 2022 begonnen is (Hollands Hoop bij Overschild, dit jaar de voorstelling Ripperda in Maarhuizen) met een reeks van 5 jaarlijkse locatievoorstellingen. In 2026 staat de laatste voorstelling van die 5-reeks op de rol en wel aan de Damsterplas / De Barst.
‘Winstwaarschuwing’: dit zijn alleen nog maar plannen, maar wel serieuze 😉