Ontmanteling gaslocatie Geerlandsweg

NAM/Shell heeft de dorpsverenigingen van Tjuchem, Siddeburen en Steendam uitgenodigd voor een informatief overleg over de ‘toekomst’ van de gaslocatie Geerlandweg. Men is al enkele jaren bezig met voorbereidingen voor het hele winningsgebied. Per locatie kan het hele proces – van demonteren, schoonmaken, afvoeren, grond in ‘oude staat’ opleveren – een aantal jaren duren. Locatie Geerlandweg staat nu op de rol. Gedetailleerde informatie volgt binnenkort vanuit NAM/Shell. 
Er wordt nogal eens de vraag gesteld wordt of de locaties niet (met schoongemaakte installaties) gebruikt kan gaan worden voor nieuwe doeleinden (niet voor winning, maar bijv. voor waterstof, opslag duurzame energie …). Die optie is niet per se uitgesloten, maar er moeten dan een breed gedragen en (ook financieel) realiseerbaar plan in gesprek worden gebracht. Dat impliceert ook een positieve houding van de eigenaar en de gemeente. Voor de Geerlandweg zijn mogelijke opties (nog niet eens in de kinderschoenen):
•    ‘kunstzinnig opgetuigd’ aardbevingsmuseum/educatiecentrum duurzame energie, in relatie met De Barst (zie ook hierna). Dit zijn beide Toukomstprojecten
•    Betrekken bij het project Duurzaam Duurswold, een samenwerkingsverband van 6D dat in kaart brengt of er realistische mogelijkheden zijn om als regio onszelf te gaan voorzien van duurzame energie.