Plannen voor zonnepark Geerlandsweg

Ontwikkelaar Solarfields (inmiddels Novar geheten) heeft al sinds 2020/1 plannen voor een groot zonnepark van 19 hectare aan de Geerlandweg. Met de eigenaar zou daar overeenstemming over zijn. Het vorige College van B&W heeft – na oorspronkelijke aarzeling – aan het eind van haar zittingsperiode als nog principegoedkeuring gegeven aan dit project, onder voorwaarde van voldoende draagvlak bij de bewoners/omwonenden. De voorbije maanden is er door de gemeente gewerkt aan een herzien Zonneparkenbeleid. Hierin zijn ook nadere bepalingen opgenomen m.b.t. de locatie Geerlandweg. Hierover heeft in de Raad van 29 juni besluitvorming plaatsgevonden, die voor de Geerlandweg inhoudt dat de Raad het laatste woord wil hebben over de eventuele vergunningverlening. Het is dus nog geen gelopen koers. Alle stukken zijn te vinden op de site van Midden-Groningen: 
https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/Herziening-zonneparkenbeleid-2023
Voorwaarde van de gemeente is in ieder geval (nog steeds) dat Novar bewoners ‘mee moet krijgen’ om voor een vergunning in aanmerking te komen. Dat proberen zij uiteraard in direct contact met omwonenden, maar ook via de dorpsverenigingen (in ons geval het samenwerkingsverband van de 6 Schildmeerdorpen; 6D). Via Dorpsbelangen Siddeburen hebben we begrepen dat de bewoners van de Akkereindeweg de komst van het zonnepark niet zien zitten en dat ook kenbaar hebben gemaakt aan de ontwikkelaar. De Werkgroep Duurzaam Duurswold van 6D heeft in een door Novar belegd overleg te kennen gegeven dat het zonnepark niet in hun plannen past.
Novar zegt vol te willen houden, dus er komen vast nog meer ‘verleidingssessies’. Wordt vervolgd dus.