Archief berichten

Cluster verkeer

Op de Damsterweg in Steendam, maar ook daar buiten, wordt onverantwoord hard gereden. Wij als cluster verkeer willen dit graag anders zien, zodat wij allen veilig gebruik kunnen maken van

Lees verder »

Werkzaamheden noordzijde afwateringskanaal

Zoals beloofd en toegezegd ontvangt u hierbij enige informatie over de voorgenomen werkzaamheden door het waterschap Hunze en Aa’s  langs de noordzijde van het afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem. In

Lees verder »

Energiepark: Panelen leggen

Helaas enkele weken later dan gepland vanwege het slechte weer, maar de afgelopen week (ja, ook in de bittere koud met gure oostenwind!) hebben de echte Diehards 700 panelen gelegd.

Lees verder »

Happy Stones in Steendam

Nieuw in Steendam! Op  zaterdag 20 februari 2021 werd het officiële startschot gegeven voor HappyStones Steendam. Vanaf 11.15 uur verstopten de eerste kinderen hun zelf gemaakte Happy Stones stenen in

Lees verder »

Toukomst

Vanavond om 18.30 uur worden in een speciale uitzending van RTV Noord het advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld gepresenteerd. Vanaf dat moment zijn de resultaten ook als download

Lees verder »

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Gemeente Midden-Groningen nodigt u uit om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst in het kader van ons gemeentelijk Mobiliteitsplan: hetgeen wat we in de toekomst willen bereiken en waar we

Lees verder »

Water Beheer Programma

In de zomer van 2020 vroegen we u te reageren op ons voorontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP). Eerder, in het najaar van 2019, heeft u een uitnodiging gehad om deel te

Lees verder »

Kultuureiland

Voorbereidingen Kultuureiland Damsterplas van start In voorbereiding op de herinrichting van een deel van het terrein rondom de Damsterplas (de voormalige zandwinning) bij Steendam is afgelopen week begonnen met een

Lees verder »

Dag Van De Popquiz (Uitslag)

Dapper hebben twee groepen het lang volgehouden in deze “verrekkendes” moeilijke quiz. Ik had verwacht dat het in “eigen huis”gemakkelijker zou zijn, maar dat was niet zo: Toch trots op

Lees verder »

Henk Faber Bokaal voor Christiaan

De winnaar van de eerste editie van de Henk Faber Bokaal is geworden: Christiaan Wiepkema! Dit wegens zijn grote verdienste voor de gemeenschap van Midden-Groningen en met name in Steendam

Lees verder »

Energiepark (schakelkasten)

2 december 2020 De schakelkast met daarin de omvormers van gelijkstroom naar wisselstroom is geplaatst. Nu komt het eindelijk echt dichterbij: ons eigen energiepark! Er worden in totaal 4 secties met

Lees verder »

Van de bestuurstafels 27 november 2020

NIEUWSBERICHT EXTRA II (de actualiteit van lopende projecten) November 2020 Beste mensen, We hoeven jullie natuurlijk niets over de effecten van corona te vertellen op het dagelijkse verkeer. Uiteraard hopen

Lees verder »

Staindaam broest..

error: